Dùng English Study Pro như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?

Lập kế hoạch học tiếng Anh với English Study Pro
Không có ông thầy giỏi nhất, cũng không có cuốn giáo trình hay nhất, và hiển nhiên cũng không có một phần mềm dạy/học tiếng Anh tốt nhất...
xem tiếp

Bạn tận dụng Reading Books như thế nào?
Hãy nhớ những năm đầu tiên cắp sách đến trường, để học tiếng Việt bạn học những gì? Sau khi học chữ cái, biết cách ghép vần bạn có những bài tập đọc ngắn và dễ hiểu...
xem tiếp

Luyện nghe thế nào cho hiệu quả?
Nghe là kỹ năng quan trọng nhất trong việc học ngoại ngữ. Bạn không thể nói mình giỏi tiếng Anh được nếu bạn không thể nghe và hiểu người ta nói bằng tiếng Anh.
xem tiếp