ONG VÀNG là bộ chương trình phần mềm giúp học tiếng Anh theo sách giáo khoa lớp 10, 11 và 12. Chương trình được thực hiện với giao diện tuyệt đẹp. Thể hiện đầy đủ nội dung và chức năng của sách giáo khoa với nội dung trình bày rõ ràng, thân thiện giúp các em có thể tự học dễ dàng mà không cần đến sách giáo khoa.

Bộ đĩa Ong Vàng – Tiếng Anh được thực hiện theo sách giáo khoa Chương trình chuẩn, bộ Tiếng Anh theo Chương trình Nâng cao đã được thực hiện xong nhưng chưa phát hành. Nếu quý vị có nhu cầu xin cho chúng tôi biết, nếu có nhiều nhu cầu sử dụng bộ đĩa này chúng tôi sẽ cho phát hành.

Phổ thông trung học
Chương trình giúp tự học hiệu quả theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 12 (Chương trình chuẩn)
65.000đ
Chương trình giúp tự học hiệu quả theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 (Chương trình chuẩn)
65.000đ
Chương trình giúp tự học hiệu quả theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 (Chương trình chuẩn)
65.000đ